Wedstrijdsecretaris


Voordat de wedstrijden in september kunnen aanvangen, vindt er veel overleg plaats om het programma samen te stellen. In mei worden de seniorenteams en A,B,C-jeugd die uitkomen in de Regio opgegeven.
Achtereenvolgens de seniorenteams en de A,B,C-jeugd uitkomende in het Rayon.
In augustus worden de circuleer-mini-volleyballers (CMV) opgegeven.

Hierdoor is er in juni een voorlopig wedstrijdschema van de Regiowedstrijden.
Na het schema te hebben uitgewerkt wordt in overleg met de Trefkoele de data voorlopig vastgelegd.
Hiervan vindt terugkoppeling met de Regio plaats. Er zijn altijd data waarop de Trefkoele voor Dalvo niet beschikbaar is, zodat er van uitwijkdata gebruik kan worden gemaakt.

In juli komt er dan een definitief rooster uit wat betreft de thuiswedstrijden.
Vaak vindt er nog tussentijds overleg plaats als er meerdere verenigingen van eenzelfde uitwijkdatum
gebruik willen maken.

Bij het indelen van de rayonwedstrijden voor de jeugd wordt rekening gehouden met de zaterdagen waarop de thuiswedstrijden voor de regioteams worden gespeeld.

Het programma van de CMV-ers wordt als laatste samengesteld en geldt voor een half seizoen.
In december kunnen er eventueel nieuwe teams worden opgegeven of kan worden aangegeven dat een team op een ander niveau kan gaan spelen.

Tijdens het lopende seizoen komen er regelmatig wijzigingen en afzeggingen voorbij zodat er doorgaans overleg met de coaches is omtrent nieuwe speeldata en/of aanvangstijden.
Ook de bekerprogramma’s in het Rayon en in de Regio vergen de nodige aandacht.
Data en tijden overleggen, zaalruimte inhuren etc.etc.

Scheidsrechters en tellers


De geplande wedstrijden worden twee maal per seizoen ontvangen van de wedstrijdcoördinator.
Daarna worden de scheidsrechters ingedeeld en wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en voorkeuren. Nadat de indeling is gepubliceerd in de Time Out zit het werk er op.
Ruilingen vinden dan onderling plaats.

Op dit moment zijn er een aantal scheidsrechters intern in opleiding en zij zijn een welkome aanvulling.
Een aantal scheidsrechters fluiten voor Dalvo op regionaal niveau.

Als er een tekort is aan scheidsrechters in een bepaalde periode, worden teams ingedeeld, en zij zorgen dan voor een scheidsrechter. Op deze manier wordt de druk een beetje weggehaald bij de andere scheidsrechters

Afstemming in de planning en het inzetten van mensen gebeurd in samenwerking met de wedstrijdcoördinator en het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat is benaderbaar via het mailadres wedstrijdsecretariaat@dalvo.nl.