Bestuur

Vergaderingen
Het bestuur vergadert ongeveer een keer in de 6 weken.
Daarnaast is er natuurlijk de ledenvergadering die minimaal 1 maal per jaar,
meestal in november wordt gehouden.
Verder worden bijeenkomsten van de volleybalbond bezocht en is er incidenteel overleg met bijvoorbeeld de buurtsportcoaches van de gemeente Dalfsen.

Zittingsduur
De bestuursleden worden steeds gekozen voor een periode van drie jaar.
De verkiezing van nieuwe bestuursleden vindt plaats op de jaarlijkse ledenvergadering.
Er wordt naar gestreefd om steeds de volledige zittingsduur uit te dienen.