Over Dalvo

De Dalfser Volleybalvereniging Dalvo is op 20 mei 1960 – een jaar nadat in Dalfsen de eerste ZomerAvondCompetitie is georganiseerd –
ontstaan uit een fusie van twee verenigingen: Blue Stars en Dhuysterghasten.
Het wedstrijdtenue van de nieuwe vereniging bestaat dan uit een wit shirt en een zwarte broek.
De contributie voor volwassenen bedraagt 35 cent per week, terwijl leden tot 18 jaar 25 cent per week betalen.
Het aantal leden bedraagt aan het eind van dat eerste jaar 36, zodat er in het tweede seizoen twee herenteams en twee damesteams
deel kunnen nemen aan de competitie van de Nederlandse Volleybalbond.

Getraind wordt er in de zaal van de Boerenbond (de latere Welkoop), maar gedurende de zomer wordt er buiten getraind.
Vanaf 1961 kan er getraind worden in de garage van de Zuivelfabriek.
Voordat de trainingen kunnen aanvangen moet dan wel steeds eerst de vrachtauto die daar staat naar buiten worden gereden.
Wanneer in 1963 een nieuwe gymzaal – aan het Pleyendal – wordt gebouwd, kunnen voortaan de trainingen daar gehouden worden.

Eind 1971 verschijnt het eerste nummer van een (dan nog naamloos) clubblad.
In oktober 1972 krijgt het de naam Time-Out.
De leden die jarig zijn –  Dalvo groeit gestaag en telt dan ongeveer 90 leden – worden keurig vermeld met mej. of dhr.
Uit de namenlijst blijkt dat er in die tijd nog bijna geen gehuwde vrouwelijke leden zijn.
En dan, in 1973, kan er voor het eerst in de nieuwe sporthal, De Trefkoele, worden getraind en gespeeld.
Ook de ZAC zal in 1973 voor het eerst in De Trefkoele plaatsvinden.
In 1974 wordt besloten dat er een nieuw wedstrijdshirt komt.

Vanaf het seizoen 1974-1975 worden alle leden (inmiddels meer dan 100) verplicht dit nieuwe shirt – geel met zwarte strepen – aan te schaffen
en tijdens de wedstrijden te dragen.
In het begin van de jaren tachtig ontstaat er tussen het bestuur en een aantal recreanten een conflict,
wat ertoe leidt dat in 1983 ruim dertig leden het lidmaatschap van Dalvo opzeggen.
Korte tijd later wordt door hen de vereniging Hands-up opgericht.

De sportieve resultaten van Dalvo gaan, zoals bij veel verenigingen, wat op en neer.
Goede jaren worden afgewisseld met jaren waarin minder aansprekende resultaten worden behaald.
Enkele malen hebben zowel het eerste heren- als het eerste damesteam in de derde divisie gespeeld.

Op dit moment wordt op een lager niveau geacteerd en staat vooral het plezier in volleybal voorop bij de vereniging.