18 oktober 2020
18 oktober 2020,
 0

De wedstrijdcompetitie is tijdelijk stilgelegd.

Trainingen
Met hoeveel personen mag je tegelijk trainen? In het aantal personen dat tegelijk mag trainen wordt onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen.

Voor kinderen en jeugd in de volleybalspeeltuin, CMV of ABC jeugd leeftijd:

  • Kinderen en jeugd die vallen onder jeugdcompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte.
  • Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag dus wel blijven trainen met zijn/haar team.
  • Na afloop van de training geldt wel het maximum van vier voor de groepsgrootte voor jeugd van 13 jaar en ouder.

Bij een combinatie van senioren en jeugd:
Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte en voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van 4 personen. Jeugd en kinderen tellen in dit geval dus mee in het maximum aantal van 30 personen per afzonderlijke ruimte.

Wedstrijden
Zijn wedstrijden toegestaan?
Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters.

Kinderen en jeugd t/m 17 jaar mogen wel onderling trainingswedstrijdjes spelen.

Boven de 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal 4 personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van personen moet continu onderling 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen.


De NeVoBo en NOC-NSF melden dat senioren vanaf 18 jaar mogen trainen in een vast teamverband van maximaal 4 personen.
Dalvo en de Trefkoele nemen dit standpunt niet over.
Tot nadere orde zal er door senioren niet getraind worden.

Veelgestelde vragen indoor Volleybal
https://www.nevobo.nl/cms/download/6968/FAQ%20indoor%20volleybal%20oktober3.pdf
Veelgestelde vragen NOC-NSF:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Comments are closed.